Bel me op: 030-6701184

Basisschool en religie

Zoals gewoonlijk bij iedere nieuwbouwwijk wordt ook aan het onderwijs gedacht. Dit soort wijken is kinderrijk en die moeten naar school in de nabijheid van de woning. Inmiddels is er met grote spoed een schoolgebouw neergepoot en Nederland zou Nederland niet zijn als daar alle geloofsgroepen niet keurig gescheiden in worden ondergebracht. Het is niet te geloven. Nou is er eindelijk een kans om te komen tot een multi-religieus opleidingsinstituut en nou gebeurt het weer. Stel je voor dat ons kind in aanraking komt met de wonderlijke godenwereld van het hindoeïsme, de meditatieve diepgang van het boeddhisme, de lieflijkheid van de koran, de mystiek van het katholicisme of de directe bijbeloriëntering van de hervormde en gereformeerde kerken. Als het aankomt op de scholing van de kinderen scheiden we de handel keurig zoals het de afgelopen honderd jaar is gegaan, met een openbare school, een katholieke school en een hervormde school. Het spreekt welhaast vanzelf dat de islamitische school nog geen klasje heeft in het nieuwe gebouw. Veel islamieten behoren nu eenmaal tot de lagere inkomensgroepen en hebben geen geld voor de pittig geprijsde woningen hier, die komen pas met de sociale woningbouw mee. Voorlopig zullen dat er nog niet zoveel zijn, dus nog geen islamitisch onderwijs. Lang zal dit niet duren over vijf jaar is er vast ook een aparte islamitische school.

Nederland op zijn smalst en laten we dat vooral niet veranderen. Er gaan nog maar bitter weinig mensen naar de kerk, maar als het aankomt op de scholing van de kinderen wordt de kerkscheiding waarmee we zijn volgegoten weer uit de kast gehaald. Waarom laten mensen de kans voorbij gaan van een school met een brede informatie over alle wereldgodsdiensten? Waarom is onze eigen godsdienst toch zo vanzelfsprekend? In het kader van een radio-interview sprak ik ooit met de pastoor die hier de boodschap uitdraagt van de gezamenlijke christelijke kerken in hun streven naar één gebouw voor de diverse christelijke geloofsgroepen. Waarom ook hierbij niet alle geloofsgroepen in een gebouw? Met simpele middelen kan een gebouw een religieus middelpunt worden van iedere geloofsgroep in de wijk. Heel makkelijk kunnen we dan kennis maken met alle godsdiensten. Het lijkt me een genoegen deel te nemen aan de dienst van een ander, te horen van de beleving van de een en te bidden met islamieten. Aangezien dit bij de school jammerlijk is mislukt moet ik er vanuit gaan dat dit ook bij de kerk niet zal lukken. Jammer, maar misschien lukt het wel in volgende millennium dan hebben we nog duizend jaar extra om aan elkaar te wennen!