Bel me op: 030-6701184

De betrokken burger

Wonen in een nieuwe wijk is leuk. Er is zoveel betrokkenheid met alles wat er om ons heen gebeurt en het lijkt alsof iedereen vindt dat hij of zij binnen dit geheel een onmisbare rol vervult. Die conclusie moet je haast wel trekken bij het zien van het aantal bewoners dat komt opdraven bij wijkbijeenkomsten. Neem nou de bespreking van de gemeentelijke begroting , meestal goed voor tien man publiek, maar in ons wijkcentrum zat de zaal vol. Enige weken later was er een wijkschouw voor een klein onderdeel van Langerak en weer een vol huis.

Bij verzamelingen van het volk wil het nog weleens grof uit de klauwen lopen en menig bestuurder of ambtenaar  krijgt het al warm bij het idee de wijk in te moeten voor de presentatie van een plan of voor de uitleg van het een of ander.

Welnu ondanks het feit dat er pittige vragen gesteld werden en het publiek bij alle bijeenkomsten geen enkel blad voor de mond nam, bleef de sfeer bij ons in alle gevallen uitstekend.

– ‘Hè, wat een prettige bijeenkomst’, zei de kersverse burgermeester Brouwer na onze begrotingsbespreking, en verdomd ze had gelijk. Alles werd gezegd, er was duidelijkheid, maar er hing een sfeer van ‘hier blijft men beschaafd.’

Wat ook opviel was dat onze mevrouw Brouwer van aanpakken houdt. Wijkmanager Leen de Wit kreeg nogal eens het woord en dan kwam het er redelijk vaak op neer dat er nog iets moest gebeuren wat misschien al had moeten gebeuren, maar wat nog niet gebeurd was, omdat het niet had kunnen gebeuren etc. etc.

– ‘Wanneer gaat het dan nu uitgevoerd worden’, was dan altijd de vraag van de burgermoeder.
– ‘Zo snel mogelijk’, luidde dan het ontwijkende antwoord.
– ‘Wat is zo snel mogelijk’, moeder vroeg door…
– ‘Binnen niet al te lange tijd’, sprak Leen politiek.
– ‘En wat verstaat u precies onder niet al te lange tijd?
– ‘Voor de vorst,’ Leen deed nog een poging tot uitstel.
– ‘Zullen we dan maar zeggen dat het voor 1 januari gebeurd moet zijn!

Arme Leen kreeg in de loop van de avond steeds meer kleur en rond 22.00 uur had hij er tien taken bij.

Bij de volgende bijeenkomst had hij zelf de leiding en probeerde hij het weer met: ‘Daar gaan we snel aan beginnen… Met de nodige spoed… Voor de vorst invalt… Als alle gemeenteonderdelen op één lijn staan….’ Toch hebben wij hem tot een aantal taken kunnen pressen. Hij heeft er 140 acties bij en ontloopt ons uit angst voor weer een nieuwe opdracht.

Het enige wat ik me afvraag is het volgende: de wijkmanager heeft een aantal malen gezegd dat iets vóór 1 januari af zou zijn, maar bedoelde hij 1 januari 2000 of 2001? Stom, dat zijn we vergeten te vragen, maar gezellig was het… lang leve de betrokkenheid… proost!