Bel me op: 030-6701184

De inspraak

Het is misschien wat negatief, maar altijd als de gemeente Utrecht het woord ‘inspraak’ laat vallen, begint er bij mij in het hoofd zo’n klein duiveltje te stoken. Gelijk zie ik dan zo’n benauwde zaal met woedende burgers die allerlei eisen uitschreeuwen in de richting van een arme ambtenaar of een niet zo arme wethouder. Na zo’n voorstelling zie ik zo’n wethouder dan zeggen: ‘… zo dat hebben we ook weer gehad, dan kunnen we nu gewoon weer verder gaan met wat we wilden.’

Er zullen vast gelegenheden zijn geweest dat inspraak zo zijn waarde heeft gehad. Vooral als het gaat om mineure zaken als ‘de kleur van het buurthuis’ of ‘de plaats van een nieuwe boom op het plein’, maar als het om echt belangrijke zaken gaat heb ik niet de indruk dat de gemeente zit te wachten op de mening van de burger.

Wij wilden bijvoorbeeld graag bomen in onze straat. Er loopt zo’n lekker grachtje doorheen en daar passen keurig wat knotwilgjes langs. De REMU vond dat ook en schonk een veertigtal bomen. Die zijn vervolgens niet geplant want volgens een ondeskundige zou op de plek van de bomen een wadi lopen en die zou beschadigd kunnen worden door de boomwortels. Nou is het vreemde dat er geen wadi loopt en als wij inspraak hadden gehad zouden we dit de ijverige ambtenaar hebben kunnen laten weten. De bomen staan nu bij de buren een straat verder en wij kunnen er nog een jaar naar fluiten. Enkele maanden na dit boomincident kregen wij van het SMOL – hoe komen ze op de naam, maar het staat voor Stichting Maatschappelijke Ontwikkeling Leidsche Rijn – het verzoek mee te denken over het groen. Kijk op zo’n moment denk ik dan: ‘wat wil je nou eigenlijk horen, moet ik nou gaan zeggen waar de eik of de linde moet komen te staan… denk toch na en doe wat moois.’

Waarschijnlijk hebben er niet al teveel mensen gereageerd op dit inspraakaanbod of de hele inspraak ligt op zijn gat, want op de plek waar zelfs al bij de bouwplannen melding werd gemaakt van ‘samendoen met de bewoners’, is nu zonder enige vorm van inspraak een gepland groen middenterrein keurig geasfalteerd waarbij een zestal cirkels is vrijgehouden voor het beloofde ‘groen’. Waarschijnlijk krijgen de hofbewoners binnenkort van het onvolprezen SMOL een brief over de inspraakprocedure voor de beplanting van deze cirkels. Zij mogen dan waarschijnlijk meepraten over de plek van de boom binnen de cirkel of kiezen uit een lijst van 2 boomsoorten. En nou vraag ik u komt de inspraak nog of is die al geweest?