Bel me op: 030-6701184

Het riool en zo

Soms krijg je van die prachtige boodschappen waarvan je denkt: ‘wat moet ik daar nou weer mee!’ Enige tijd geleden kwam er een binnen van ‘Van der Velden Rioleringsbeheer’. In het schrijven werd aangekondigd dat er binnenkort reinigingswerkzaamheden uitgevoerd zouden worden aan het riool en dat dit stank en opspattende water (!) uit de toiletpot kon opleveren. Men gaf het advies de deksel van de plee naar beneden te doen en daarbovenop nog een emmer water te plaatsen. De werkzaamheden zouden ongeveer 10 dagen duren, dus dat betekende 10 dagen met een volle emmer op de poepdoos.

Nou had ik meteen al een probleem. Op onze wc in de hal heeft de bouwer – ongetwijfeld uit bezuinigingsoverwegingen – geen deksel aangebracht. Dit zou dus betekenen dat het opspattende water onbelemmerd richting plafond kon spuiten niet gehinderd door een deksel en een emmer water. In gedachten zag ik mij iedere avond al met een mesje de ontlastingsresten van het plafond der toilet schrapen en dat vooruitzicht boeide mij niet echt. Gelukkig kwam ik tot de ontdekking dat wij nog een groot dienblad tot onze beschikking hadden, dat als tijdelijke deksel zou kunnen dienen. Toch waren wij niet uit de problemen want wij hebben niet een toilet, maar drie toiletten. Op de overige twee zitten weliswaar deksels, maar daar moesten dan voldoende met water gevulde emmers voor beschikbaar zijn. Wij konden maar twee emmers vinden, wat betekende dat wij op zoek moesten naar een voldoende zwaar object om de opspattende poepstroom te onderbreken. Diverse ideeen passeerden de revue en ik meen zelfs geopperd te hebben dan maar tijdelijk een oude printer op het toiletdeksel van de badkamer boven te plaatsen, doch dit ging mijn man te ver, een stapel oude kranten voldeed immers ook uitstekend. Wat kan een mens toch in diepe gewetensnood gebracht worden door een eenvoudige brief van een bedrijf uit het centrum van het land, wat een zorgen, wat een zorgen!

De vraag is nu: Denkt u nu echt dat ik tien dagen lang de deksel naar beneden heb gedaan of dienbladen heb geplaatst en deze verzwaard heb met emmers water of kranten?

Nee natuurlijk niet, ik ben toch niet getikt. U ziet me toch niet herhaaldelijk overdag naar het zweethok gaan om daar voor het lozen van de boodschap eerst emmers en andere zware lasten te verwijderen.

U begrijpt het al, brieven met instructies als deze zijn uitstekend geschikt voor programma’s als ‘Ook dat nog’ maar hebben nauwelijks zin voor de consument.

Behalve wat stank hebben we geen last gehad en ik heb ook geen ontlasting van de buren van mijn plafond hoeven verwijderen, dus Van der Velden Rioleringsbeheer kan gerust zijn. Ik begrijp dat ze zich tegen iedere schadeclaim willen dekken, maar moeten dat wel doen op een manier die minder op de lachspieren werkt. Alhoewel laat ze dat eigenlijk maar niet doen, dan kan ik er weer een aardig stukje over schrijven.