Bel me op: 030-6701184

Trainer en ontwikkelaar

Vanaf het begin van mijn carrière  heb ik veel ervaring opgedaan als trainer of een groot aantal gebieden. Deze trainingen heb ik veelal zelf ontwikkeld en zijn door de jaren heen alleen maar krachtiger geworden door de input van diverse deelnemers of organisaties.

Op verzoek kan ik ook een nieuw trainingstraject opzetten, waarbij mijn sterke kanten vooral liggen in het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden en het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen.

Hieronder een niet volledige lijst van mijn  ervaringen:

Oordeel, vooroordeel, veroordeel

In opdracht van de Gemeente Utrecht heb ik alle toezichthouders getraind op het omgaan met ‘oordelen’. Iedereen oordeelt maar het is goed om te beseffen dat dit oordeel meewerkt in je contact met anderen en die anderen kunnen heel goed aanvoelen of je een positief of negatief oordeel hebt.

Tijdens deze training maak ik mensen bewust van het feit dat hun oordeel invloed heeft op hun handelen maar dat de werkgever nu eenmaal eist dat iedereen op een correcte manier aangesproken moet worden. Wat zijn de valkuilen en hoe ga je ermee om.

Hoe praat je over seks

Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar iedereen die uit ervaring praat, weet dat het lastig is om te praten over seks. Toch moet het soms. Je moet praten met je kinderen, je moet praten met je klanten, met je scholieren. Tijdens deze training kom je zeker de blokkades tegen die je nou eenmaal hebt als het gaat om dit soort onderwerpen.

Het is haast onmogelijk om een blokkade in een training op te heffen, maar alleen al het constateren van een blokkade helpt al bij je toekomstige gesprekken hierover. Gedurende deze training leer je op een prettige manier dit onderwerp op tafel te krijgen zonder dat je daarin jezelf tekort doet!

Presentatievaardigheden

Je hoort ze op congressen en bij lezingen, sprekers die  je last geven van plaatsvervangende schaamte. Mummelend, ellenlange powerpointpresentaties met teveel tekst, oninteressant, heen en weer kijkend van hun spiekbriefje naar de powerpoint waar precies hetzelfde op staat. Gun je bedrijf en jezelf de kennis van een goed presentatie waarbij jij en je instelling/bedrijf echt positief tevoorschijn komen. Je leert de volgende vaardigheden;

  • je maakt kennis met de techniek van het mindmappen. Daardoor heb je een goed overzicht van wat je gaat zeggen en blijf je niet kleven aan je spiekbriefje;
  • je bekijkt of het echt noodzakelijk is een powerpointpresentatie te gebruiken, het lijkt haast niet meer zonder te kunnen, maar als er geen powerpoint is, gaat alle aandacht naar jou en dat is toch echt de bedoeling;
  • je leert op een ontspannen manier te staan en het gebruik van ‘eh’ en ‘um’ tot een minimum te beperken;
  • je gebruikt je sterke kanten.

Na deze training ga je met meer zelfvertrouwen het podium op en vertrouw je op je eigen vaardigheden en niet die van powerpoint!

training vrijwilligers/werknemers op anonieme ontmoetingsplaatsen

Soms moet je voor je werk naar plekken toe die voor de buitenwereld nagenoeg onbekend zijn, maar waar bepaalde doelgroepen zich verzamelen voor anonieme seks. Hier moet je dan je verhaal kunnen brengen over bijvoorbeeld Seksueel Overdraagbare aandoeningen.

  • hoe stap je op deze klanten af
  • waar begin je mee
  • hoe kan je het gesprek positief beïnvloeden
  • op welke wijze breng jij je boodschap

Je leert diverse manieren om in contact te komen, waarbij je gebruik kunt maken van een scala van methodieken. In korte tijd probeer je de doelstellingen van je gesprek te halen. Natuurlijk wordt er flink met elkaar geoefend

Humor is het uitgangspunt van alle trainingen. Je moet om jezelf kunnen blijven lachen…